BLOG בלוג

No tags yet.
Follow Us

לכל ילד יש שם

לכל ילד יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו שינק משדיה שם שנתנו לו חיוכו ותמימותו לכל ילד יש שם שנתן לו בכיו, כשנלקח בפתאומיות שם שנתנו לו הצרחה והפחד מעניו של איש זר לכל ילד יש שם שנתן לו גורלו במחנה העולים חאשד או בבית החולים הדסה. שם שנתנו לו האחיות בחלוק הלבן שעיוורו את עניו והוציאו את שערות ראשו. שם שנתנו לו הרופאים והסוחרים והבירוקרטים בדרך לאלמוניותו, בדרך למותו לכל ילד יש שם שנתנו לו רישעותם של האדונים וההסתרה וההכחשה של אלה שליבם אכזר. ולהבדיל, שם שנתן לו עוזי משולם ז״ל אם לא חקוק על מצבה - לפחות קיים ברשימתו הארוכה. לכל ילד יש שם שנתנו לו השנים, החולפות בדאגה ובציפיה. שם שנתן לו זכרון אפו הקטן בראש אוהביו, וחזיון תווי פניו השחומות באנשים הדומים לו ברחוב, בתור לקופת

חנינה

בסוף, במשפט הצדק על כל הפשעים נגדנו, יבואו להעיד החטופים והפולשים ויושבי המעברות והצריפים והדיירים בשיכונים המתקלפים. ונצעק את כאבנו כל אחד בשפתו, כל אחד בלבושו, כאילו לא היתה בושה מעולם. ונעלה באש את צווי הפינוי, את החשבונות והעיקולים, את הפרוטוקולים מהועדות השונות. ואחד יחזיק בידו יתד של אוהל, והשני פיסת בד דהויה ומן הזכרונות נכתוב אמת חדשה שאין איש יערער עליה. והזכרון יהיה להיסטוריה. והתינוקות ישובו לאמותיהם, והבתים לבעליהם ונחזיר שערה שערה לראשם של הילדים המוקרנים. ומילה תתחבר למילה, ונכונן מחדש את החוכמה, את השירה, את האמונה. ונכה על תוף גדול וכל אחד בתורו יקריא את השמות והחלומות. והמקוננות יגז׳דרו על המתים, השם יקום דמם, ורוח צדיקים תרד להגן ולחזק והקדוש ברוך הוא יהיה עימנו, כמו שהיה

קולנוע הפנטזיה של חיים שירן

הפעם הראשונה שפגשתי בקולנוען חיים שירן היתה במימונה בנתיבות בביתו של ישועה אזולאי, דקה מאיפה שהיה ביתה של סבתי תמו ז״ל. הוא התיישב במרכז השורה הראשונה והחזיק בידו מצלמת סוני קטנה. אני זוכר שהסתכלתי עליו מהצד, מיד הבחנתי שהוא לא מהעיר ונראה שהגיע מרחוק. הוא היה מרוכז, עמוק בתוך המשימה. עובר על כל נגן, מקרב מעט את היד, מתרחק, דרוך וקשוב לכל נקישת דרבוקה. הנה מגישים לאורחים את הספינג׳ החם, הנה נגן העוד עושה איסתיכבאר. בשבוע שעבר ביקרתי את חיים כדי לבחור קטעים שערכתי לקראת המחווה שתהיה לו בפסטיבל דוק אביב שיתחיל מחר בירוחם. בין קטעי הקולנוע של חיים ננגן מספר קטעים בהשראתו. ״יש לי עוד המון דברים להספיק״, אמר לי מי שמאחוריו עשרות יצירות. תוך כדי עריכת החומרים נסחפתי שוב ושוב לצפיה בסרטים שלא הכרתי

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
Search By Tags
Archive