top of page

CINEMA OUT OF STRUGGLE

 2012

קולנוע מאבק סדרה  של סרטי מאבק ותעמולה שצולמו מתוך המאבק על הבית של קבוצת "המעברה" הנאבקת למען דיור ציבורי ונגד פינויים מבתים. חלק מהסרטים הוקרנו בפסטיבל קולנוע דרום 2012עוד פרטים על המאבק של המעברה אפשר למצוא כאן

ראיון בכביש 40, לפני הקרנת הסרטים בפסטיבל קולנוע דרום 2012

bottom of page