BLOG בלוג

No tags yet.
Follow Us

בעקבות הסרט ״סלאח פה זה ארץ ישראל״

הבירוקרטיה מטשטשת אמונה, היא שנועדה להסוות ולהסתיר וככל שתחפש ותמצא בה כך תחסיר מעצמך . כי לא תראה בתוכה אלא צלליות, שאריות דמה, תאור סרק ומספר, מצג שווא של דמותך, מתוך עיניהם של מבקשי רע. ובהיעלמותם של הטפסים והניירות מעיננו לא ישאר דבר מלבד דברי אבותינו הם דברי אלוהים חיים . למעברה יש ריח , לדם יש טעם, ההיסטוריה נוצרת מן הזיעה, מכפות הידיים, מדמעותיהן של אמהות, על סיפוני עולים, בחדרי המיטות . אות אחת מפיהם ממוססת מערכות, מוחקת אימפריות. ומי אלה שבאים לערער, שילכו להזדיין, אלף אלישעים ופיקארים ולונדונים וצבא שלם של פקידים מחורבנים לא יוכלו על עדות אחת, לא ישקיטו בכי חרישי, לא יטשטשו את הכוונה הרעה, לא יכסו על האובדן והשממה הרי הם כמו נצח חקוקים על קירות עמיגור, טבועים באדמת שממון, ב

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
Search By Tags
Archive