BLOG בלוג

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

December 29, 2016

לכל ילד יש שם שנתן לו אלוהים
ונתנו לו אביו ואימו שינק משדיה
שם שנתנו לו חיוכו ותמימותו

לכל ילד יש שם
שנתן לו בכיו, כשנלקח בפתאומיות
שם שנתנו לו הצרחה והפחד מעניו של איש זר

לכל ילד יש שם
שנתן לו גורלו במחנה העולים חאשד או בבית החולים הדסה. שם שנתנו לו האחיות בחלוק הלבן שע...

December 29, 2016

בסוף, במשפט הצדק על כל הפשעים נגדנו, יבואו להעיד החטופים והפולשים ויושבי המעברות והצריפים והדיירים בשיכונים המתקלפים. 
 

ונצעק את כאבנו כל אחד בשפתו, כל אחד בלבושו, כאילו לא היתה בושה מעולם. ונעלה באש את צווי הפינוי, את החשבונות והעיקולים, את הפרוטוקולים מהועדות השונות....

December 24, 2016

הפעם הראשונה שפגשתי בקולנוען חיים שירן היתה במימונה בנתיבות בביתו של ישועה אזולאי, דקה מאיפה שהיה ביתה של סבתי תמו ז״ל. הוא התיישב במרכז השורה הראשונה והחזיק בידו מצלמת סוני קטנה. אני זוכר שהסתכלתי עליו מהצד, מיד הבחנתי שהוא לא מהעיר ונראה שהגיע מרחוק. הוא היה מרוכז, ע...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

March 7, 2019

December 29, 2016

December 29, 2016

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Archive
Please reload